Fiets van de zaak in 2020

Stelt u in 2020 een (elektrische) fiets ter beschikking aan uw werknemer voor woon-werkverkeer dan wordt de fiets geacht ook ter beschikking te zijn gesteld voor privégebruik. U moet voor dit privégebruik jaarlijks een bedrag bij het loon tellen. Anders dan bij de auto van de zaak is er géén mogelijkheid tegenbewijs te leveren bij gering privégebruik en is de bijtelling niet uitgezonderd als eindheffingsbestanddeel.

De waarde van dit privégebruik wordt met ingang van 1-1-2020 gesteld op 7% van de waarde inclusief omzetbelasting van de fiets voor elk jaar dat de fiets aan de werknemer ter beschikking staat. De bijtelling is loon in natura. U moet daarover loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en premies werknemersverzekeringen betalen. Ook is er ZVW premie verschuldigd. U kunt dit loon als eindheffingsloon aanwijzen.

fiets op de zaak