Bedrijven die door het coronavirus minstens 20% minder werk hebben voor hun medewerkers mogen onder voorwaarden werktijdverkorting aanvragen. De werkgever krijgt een tijdelijke ww uitkering voor de niet gewerkte uren van de medewerkers.

De werktijdverkorting geldt voor bedrijven die door buitengewone omstandigheden voorlopig minimaal 2 tot maximaal 24 weken minder werktijd voor hun werknemers hebben. Het Coronavirus valt ook onder de regeling werktijdverkorting. Een bedrijf moet wel aantonen dat het corona virus heeft gezorgd dat er te weinig werk is.

Indien uw bedrijf voldoet aan de onderstaande drie voorwaarden, kan er een vergunning worden aangevraagd.

1. Het corona virus belemmert de werkzaamheden minimaal 2 weken en maximaal 24 weken

2. Het corona virus zorgt voor minstens 20% minder werk over bij punt 1 benoemde periode.

3. Het is aan te tonen dat het corona virus heeft gezorgd voor te weinig werk.

De werkgever kan een vergunning aanvragen bij het ministerie sociale zaken en werkgelegenheid SZW. Deze vergunning wordt afgegeven voor 6 weken, deze kan maximaal 3 keer verlengd worden. (maximaal 24 weken). Via het UWV kan er middels deze vergunning een ww uitkering worden aangevraagd voor de desbetreffende uren volgens de vergunning en indien zij voldoen aan de gestelde eisen van de werkeloosheidswet.

Indien de situatie verbeterd gaan de werknemers weer werken. Deze werktijdverkorting geldt niet voor uitzendkrachten en oproepkrachten met een nul-urencontract.

Voldoet uw bedrijf aan de voorwaarden, helaas is uw bedrijf getroffen door een bijzondere situatie zoals brand, overstroming of epidemie zoals het SARS-Virus, het Ebola Virus of het Corona Virus die niet onder het normale ondernemersrisico valt hiervoor kan u als werkgever een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting. Desgewenst kunnen wij u begeleiden met de aanvraag van de vergunning of op uw verzoek de vergunning aanvragen. Neemt u dan contact met ons op?